luni, 19 ianuarie 2015

Detalii privind fondurile ce se pot obtine in mediul rural in perioada 2014-2020 si care sunt foarte restrictive fata de perioada 2007-2013

PROGRAMUL TINERII FERMIERI
In acest programs e pot obtine pana la 50.000 de euro total nerambursabili , din care se da avans 75% la semnarea contractului ,iar restul dupa 2-3 ani , dupa ce se verifica ca ati indeplinit conditiile din proiect
Dar aceasta suma maximala se obtine in functie si de valoarea dimensiunii economice a fermei , care trebuie sa fie cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO(SAU 10 UDE SI valoarea maxima 41,66 UDE)
Daca veti avea ferma de minim 10 UDE veti primi o suma mai mica de 50.000 SO , care se va stabili prin program( poate 10-15-20.000 de euro) si va creste infunctie de marimea fermei .
Deci fata de masura 112-veche din perioada 2007-2013 sunt cateva schimbari esentiale:
-cresterea valorii UDE DE LA 6 LA 10 UDE (EX  un hectar de cereale are 0,25 UDE , o vaca cu lapte 0,825 UDE ETC, va anexez si lista cu valorile exacte UDE pe culturi si animale , pentru a va face calculele singuri –pagina 9 din cererea anexata)
-inregistrarea tanarului fermier ca SRL – microintreprindere sau intreprindere mica cu minim 24 de luni inaintea depunereii cererii
-tanarul fermier are o exploatatie cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (10 UDE SI 41,66 UDE)
-tanarul fermierare domiciliul in satul, comuna unde are ferma Agricola
-tanarul fermier nu are in acelasi timp un alt loc de munca in afara satului , comunei saua zonei limitrofe unde se afla ferma agricola
Cateva masuri care se impun pentru a beneficia de acest fond
-daca aveti SRL infiintat in anul 2013, cu sediul in satul ,comuna unde se afla ferma si aceasta ferma se incadreaza in marimea de UDE mentionata mai sus , aveti varsta sub 40 de ani, veti putea accesa acest fond
-in cazul in care nu aveti SRL , trebuie sa va infiintati acest SRLsi peste doia ni puteti accesa acest fond
-sa aveti varsta sub 40 de ani
-sa aveti in cadrul SRL ,suprafata de teren in proprietate, arendata pe minim 10 ani pe firma
-sa aveti cod de fermier pe firma la APIA
-sa aveti in cazul animalelor inscrise la medical veterinar ,astfel incat atunci cand veti face calculul marimii fermei conform listei cu normele UDEsa va rezulte ferma cuprinsa intre 12.000 si 50.000 so (sau 10 UDE si 41,66), cu valoare cat mai mare pentru a putea accesa valoarea maxima nerambursabila de 50.000 de euro
PROGRAMUL PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
Valoarea maxima nerambursabila ,fara cofinantarea de catre solicitant este:
-70.000de euro /proiect pentrua ctivitati productive, servicii medicale, sanitar-veterinare , servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica(restaurant)
Activitati productive inseamna:-fabricare textile, imbracaminte, articolede marochinarie , articole de hartie si carton ; -fabricarea produselor chimice , farmaceutice;-activitati de prelucrarea produselor lemnoase ;-industriametalurgica, fabricare de constructii metalice , masini , utilaje si echipamente; -fabricare produse electrice, electronice ;-producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile etc
Atentieca la pensiuni se dau doar pentru pensiuni agroturistice , in schimbse da pentru agrement si alimentatie publica
-50.000 de euro/proiectincazul altor activitati
In alte activitati intra urmatoarele:-servicii de reparatii masini,unelte , obiecte casnice;-servicii de consultanta, contabilitate , juridice, audit, ;-servicii de tehnologia informatieisiservicii informatice ;-servicii tehnice, administrative etc
Aceste sumementionate mai sus sunt viratecatre solicitantii care au obtinutaprobare si se vireaza 70% initial , iar restul de 30 %in maxim 2-3 ani ,dupa verificarea ca se realizeaza proiectul propus
Atentie ca sunt conditiirestrictive la solicitantii de fonduri,astfel:
-solicitantul sa isi infiinteze in anul depunerii cereriiSRL cu activitatea dorita descrisa mai sus , cu sediul social ,in mediul rural
-daca un SRL existent cu sediul in mediul rural doreste sa isi diversifice activitatea ,are dreptulnumai SRL care are activitatea doar Agricola , siprinsolicitare doreste sa isi diversifice activitatea Agricola
-fermierii PFA, II, IF ,SRL care isi diversifica aceasta activitate Agricola , pot depune dosarepentruaccesarea fondului
-sediul social si punctele de lucru sa fie inspatial rural
PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
1 UDE=1200 euro
FERMA MICAinseamna ferma cu dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 si 11.999SO (sau6,66 UDE si 10 UDE )
FERMAMEDIE inseamna ferma cu dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 si 250.000SO (sau 10UDE si 208,33 UDE )
FERMA MARE inseamna ferma cu dimensiune economicapeste 250.000SO (saupeste 208,33 UDE )
Deci fermele mici cuprinse in valorile de mai sus pot beneficia de 15.000 de euro , care vor fi platiti 75% in momentul aprobarii dosarului , iar restul dupa 2-3 ani
Solicitantii care pot depune dosare sunt urmatorii:
-solicitantul sa fieSRL microintreprindere sau intreprinderemica
-sa detina in proprietate teren agricol sau arenda (terenul arendat pe minim10 ani)
-exploatatia Agricola sa fie infiintatacu cel putin 2 ani inaintea depunerii cererii
-solicitantul are domiciliul stabilin satul ,comunaunde este amplasataferma
-solicitantul nu are alt loc de muncain afara satului/comuneisau zonei limitrofeunde este amplasata ferma
PROGRAMULIN CREAREA SI DEZVOLTAREADE ACTIVITATI NEAGRICOLE (FOSTA MASURA 312 )
La acest program solicitantii pot primi pana la 200.000 de euro nerambursabili ,cu10% cofinantare proprie (deci la un proiect de 220.000 de euro fara tva ,veti primi 198.000 de euro si veti cofinanta cu 22.000 euro ,plus TVAin valoare de 52.800 euro ,TVA pe care firmele platitoare de TVA il vor recupera, sau daca se achizitoneazautilajele din UE , nu se plateste TVA
Activitatile pentru carese pot intocmi dosare sunt urmatoarele :
-investitiipentru producerea si comercializareaproduselor non agricole : -fabricare textile, imbracaminte, articoledemarochinarie , articole de hartie si carton ;-fabricarea produselor chimice farmaceutice;-activitati de prelucrarea produselor lemnoase ;-industriametalurgica, fabricare de constructii metalice , masini , utilaje si echipamente; -fabricare produse electrice, electronice ;-producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile ;-activitati de artizanatsialteactivitati traditionale , olarit,brodat, prelucraremanuala a fierului , lanii , lemnului , pielii
-investitiipentru prestarea de servicii ;- serviciimedicale, sanitar-veterinare , -servicii de reparatii masini,unelte , obiecte casnice;-servicii de consultanta, contabilitate , juridice, audit, ;-servicii de tehnologia informatieisi servicii informatice ;-servicii tehnice, administrative etc
-investitii pentru infrastructurainunitatile de primire turisticade tip agroturistic, proiectede activitati de agreement
Solicitantii care pot depune dosare sunt urmatorii :
-SRL –microintreprinderi (1-9 salariati) siintreprinderi mici (10-49 salariati)existente in spatial rural cu sediul social si punctual de lucru in spatial rural
-SRL –microintreprinderi (1-9 salariati) siintreprinderi mici (10-49 salariati) nou infiintate , din spatial rural , care fac dovadacofinantarii
-SRL –cu activitate Agricola , care isi diversifica activitatea
In proiect pot fiincluse urmatoarele cheltuieli eligibile:
-constructia, extindereasi/saumodernizarea si dotarea cladirilor
-achizitionarede noi utilaje, instalatii si echipamente , costuri de instalare
 
Col®ing Balici Mihai
Bucuresti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu